رونمایی از ربات پزشکی K1-LifeBot

رونمایی از ربات پزشکی کیوان لایف بات در 3 خرداد ماه 1399 در بیمارستان هاشمی نژاد تهران.