ربات پزشکی کیوان

شرکت رویال توسعه پایدار فعال در حوزه های کنترل، رباتیک و الکترونیک چاپی، ربات پزشکی  K1 LifeBot  را با هدف جلوگیری از شیوع بیماری های واگیردار همچون کرونا در بین خدمه بیمارستانی و کاستن از حجم قابل توجه وظایف پزشکان و پرستاران طراحی و تولید نموده است. در آینده نه چندان دور شاهد فراگیر شدن این ربات پزشکی در محیط های ایزوله بیمارستانی و سایر محیط هایی خواهیم بود که کمترین رفت و آمد نیروی انسانی را ایجاب می کند.